Creu arolygon syml.Gyda chanlyniadau byw.

Lluniwch arolygon byw sy'n derbyn teirgwaith cymaint o ymatebion. Atebwch ar unrhyw ddyfais. Dim angen lawrlwytho ap. Arbedwch hyd at 10 awr bob mis yn mewnbynnu data.

Dyma gwmnïoedd sy'n ymddiried ynom ni
BODDHAD Y CWMSER

Mae busnes yn tyfu pan fo'r cwsmer yn hapus

Mae sefydliadau sy'n holi eu cwsmeriaid yn gweld cynnydd mewn refeniw, costau marchnata is ac maen nhw'n perfformio'n well na'u cystadleuwyr. Mae defnyddio doopoll yn cael 3 i 4 gwaith yn fwy o atebion gan eich cwsmeriaid.
Cwmser bodlon yn adolygu gwaith gyda'r contractiwr
Mark
Mark Hooper, Banc Cambria
"Mae defnyddio doopoll wedi ein helpu ni i gyrraedd cynulleidfaoedd ar hyd a lled y wlad gan gychwyn adeiladu cymuned o gwmpas y prosiect."
Mark Hooper, Banc Cambria
DEFNYDDIR YN LLE
SurveyMonkey LogoDelighted Logo
Aelodau o dîm yn dal arwyddion i fynegi barn
DEFNYDDIR YN LLE
Smart Survey LogoMicrosoft Dynamics 365 Logo
YMGYSYLLTU Â CHYFLOGEION

Cynyddwch ymdeimlad o ymddiriedaeth yn eich tîm gydag arolygon anhysbys

Gwnewch hi´n haws i'ch staff roi adborth i chi. Mae doopoll yn anhysbys yn awtomatig, sy'n eich helpu chi i sicrhau eich bod yn cadw eich bys ar býls eich sefydliad.
Cathy
Cathy Bailey, Office Om
"Mae doopoll yn datrys y broblem o argraffu'r ffurflenni adborth, mewnbynnu data a chael adborth effeithiol. Dyma'r dyfodol."
Cathy Bailey, Office Om
Live voting on webinar

Digwyddiadau byw (wedi'u ffrydio): Nes i ni allu bod mewn ystafell gyda'n gilydd unwaith eto

Rydyn ni gyd wedi cael llond bol o gyflwynwyr weminarau yn siarad atom ni. Ond dyma rywbeth i fod yn gyffrous yn ei gylch: pleidleisio byw sy'n syml ac yn hwyl iddyn nhw ei ddefnyddio.

Darllenwch fwy ynghylch sut rydym wedi cynnwys pleidleisio byw yn ein gweminarau
Rhaglen greu arolygon sy'n hawdd ei defnyddio.
Lluniwch gymaint o arolygon a chwestiynau ag yr hoffech chi.
3 i 4 gwaith yn fwy o ymatebion.
Mae ymatebion yn ymddangos yn syth.
Rhowch gynnig arni'n rhad ac am ddim
Defnyddiwch ein templedau sydd wedi cael eu llunio gan arbenigwyr ar gyfer cwsmeriaid, cyflogeion a chyfranogwyr gweminarau
Cwestiynau wedi'u llunio'n berffaith i arolygon sydd eisoes yn bodoli fel Net Promoter Score (NPS), CSAT a CES
Rhaglen greu arolygon hawdd i'w defnyddio i lunio eich arolwg nesaf ar gyfrifiadur, tabled neu declyn symudol
Dewiswch o 5 math syml o gwestiynau – wedi'u llunio'n hyfryd i unrhyw declyn
Cydweithiwch gyda'ch tîm i lunio, rheoli ac adolygu eich arolwg mewn amser byw
Gosodwch eich arolwg ar eich gwefan – casglwch ymatebion wrth i bobl bori
Gwnewch godau QR – gwych ar gyfer digwyddiadau. Daliwch gamera'r ffôn i fyny a chael mynediad cyflym at yr arolwg
Danfonwch eich arolwg dros e-bost – derbyniwch gyfradd ymateb gynt gyda'n templed sydd wedi'i llunio eisoes
Gweld canlyniadau'n fyw – dim mwy o adnewyddu'r dudalen. Mae ymatebion yn cyrraedd unwaith iddynt gael eu cyflwyno
Cael mewnwelediad cyflym gyda siartiau wedi'u creu'n awtomatig – lawrlwytho mewn 1 clic ar gyfer eich cyflwyniad neu adroddiad nesaf
Dadansoddi teimladau'n fyw – gweld sut mae cyfranogwyr yn teimlo yn syth. Dim rhaid gwneud ymdrech eich hun
Ewch yn ddwfn ac adeiladu ffiltrau i gael gwybod unrhywbeth o'r data

Personolwch yr arolwg gan addasu'r thema

Defnyddiwch thema sy'n bodoli eisoes neu thema sydd wedi'i dylunio gan arbenigwyr
Newidiwch y lliwau i gydweddu â'ch brand
Ychwanegwch eich logo a'i newid am unrhyw brosiect yr hoffech chi

Mae'n gweithio i unrhyw brosiect neu sefydliad

Cynlluniau misol neu flynyddol ar gael – rhowch gynnig yn rhad ac am ddim, diweddarwch unrhyw bryd. Does dim rhaid ymrwymo.
Cefnogaeth dros sgwrs fyw yn ystod oriau gweithio arferol – rydyn ni hyd yn oed yn fodlon eich cynorthwyo i ysgrifennu'r arolwg
Pecynnau penodol arbennig i gwmnïau neu ddefnyddwyr rheolaidd